Sammandrag/Sammendrag

Flag_of_Sweden
Njut av den läckraste honungen som samlas på de renaste ängarna i Tyrnävä. Pohjolan Luomuhunaja producerar naturlig, nyttig och ekologiskt framställd honung.

Vår lilla ekologiska bigården ligger i Tyrnäva kommun i landskapet Norra Österbotten i Finland. Vi säljer honung året runt och har omkring 30 bikupor.

Det var 2006 som vi började producera honung. 2011 blev gården miljöcertifierad.

Vi tycker att det viktigaste i produktion av honung är att nogrannt kontrollera binas hälsa och honnungens kvalitet.

 • Våra produkter säljs på mässor, marknader samt direkt på gården
 • Hos oss kan man köpa våra produkter för vidare försäljning
 • Kontakta oss för att få se och provsmaka våra produkter
 • På begäran kan vi arrangera visningar på gården
 • Vi erbjuder rådgivning och undervisning inom ekologisk odling. Läs mer på:
  www.luomuliitto.fi/luomutuotanto/mentor/ Förbundet för ekologisk odling.

 
<< KONTAKTER >>

rusko
Flag_of_Norway
Skjem deg bort med fineste honning samlet på de reineste engene i Tyrnävä. Pohjolan Luomuhunaja produserer naturlig, sunn og organisk honning.

Vår lille økologiske bigård ligger i Tyrnävä  kommune i landskapet Norra Österbotten i Finland. Vi selger honning året rundt, og har ca 30 bikuber.

Honningproduksjon ble etablert i 2006, og i 2011 fikk vi økologisk sertifikat.

Vi mener at gjennom hele produksjonsprosessen må man kontrollere biers helse og gjøre analyser.

 • Våre produkter selges på messer, markeder og direkte fra gården
 • Man kan kjøpe honning hos oss for videre salg
 • Hos oss kan man be om produktdemonstrasjon / smaking
 • Vi tilbyr omvisning på vår gård på forespørsel
 • Vi tilbyr rådgiving i økologisk produksjon. Mer informasjon finnes på websiden til Foreningen for økologisk landbruk: www.luomuliitto.fi/luomutuotanto/mentor/

 
<< KONTAKT OSS >>

yrityskuva2

lakeus-w500